Hitta begravningsbyrå i Göteborg


I Göteborg med omnejd är det inga problem att hitta en bra begravningsbyrå, inte i ett tättbefolkat område som Sveriges andra stad är. Det kan vara skönt att kunna få den hjälpen i sorgens svåra stund, en byrå skall vara ett stöd och hjälp för anhöriga. Tjänsterna som en begravningsbyrå erbjuder är mångskiftande och kan gälla samtliga bestyr som en begravning kräver, ner till det mest basala. Har man den tunga uppgiften att kontakta en begravningstjänst kan man i de allra flesta fall räkna med ett gott omhändertagande och bemötande.

Hitta begravningsbyrå i Göteborg
I Göteborg finns ett flertal begravningsbyråer som i en del fall är fristående, en del tillhör en kedja, många är anslutna till branschorganisationen SBF och i en del fall är det den kooperativa föreningen Fonus som erbjuder sina tjänster.

Förordningar

I Göteborg är det kommunen som är huvudman för begravningsverksamheten och begravningsplatser. Men det är de olika trossamfunden som avgör hur ceremonier skall gå till. Svenska Kyrkan svarar för en stor del men en del begravningar utförs borgerligt. Det uppskattas att cirka var tionde begravning utförs utan religiös inblandning. Bland annat därför skall kommunen tillhandahålla lokal som är fri från religiösa symboler. Vidare ansvarar kommunen för bårhus och rum där anhöriga kan ta ett sista farväl innan gravsättningen samt vissa transporter av den avlidne. Dödsboet å sin sida svarar för kista eller urna, dödsannons, blommor och kransar med mera av vilket man kan ta hjälp av en begravningsbyrå.