Viktigt att tänka på när du planerar en begravning


En begravning innehåller många organisatoriska punkter, bestyr och beslutsfattande. Mycket kan vara vunnet om den avlidne gett instruktioner om hur det skall gå till men det är inte så väldigt vanligt. I det läget får den som fått planering av begravningen på sin lott en hel del att tänka igenom. Har man lite eller ringa erfarenhet från begravningar är det bästa att ta hjälp från annan närstående eller någon vän. Oftast kan man hitta någon som vet lite om vad man bör tänka på i planeringen.


Viktigt att tänka på när du planerar en begravning

Här är något av de vanligare punkterna som kan ingå i planering av begravning:

 • Har den avlidne avgett sin sista vilja, muntligt eller skriftligt
 • Om man själv (kanske son eller dotter) inte vet, finns det annan släkting som kan ha kännedom
 • Var den avlidne medlem i Svenska Kyrkan
 • Var den döde medlem i annan religiös kyrka eller trossamfund
 • Vilken typ av ceremoni skall brukas? Svenskt kyrkligt eller enligt annan sed
 • Skall man istället för kyrkligt ha borgerlig begravning
 • Blir det jordfästning eller kremering
 • Val av kista eller urna
 • Skall man ha minnessaker vid kistan
 • Fotografi eller någon annan personlig sak
 • Hur skall förfaras med gravsten/ minnesplatta
 • Ny sten eller gravering av befintlig
 • Ville den avlidne att begravningsgästerna skulle ges möjlighet att donera till forskning eller andra välgörande ändamål
 • Dödsannonsens utformning, man kan läsa andra dödsannonser och funder på en passande dikt
 • Vilken klädsel skall den avlidne kläs i, skall det vara dennes egna kläder eller svepdräkt
 • Blommor, kransar och sorgebuketter (kallas även handbuketter eller handblommor)
 • Vilket datum kan sättas för gravsättningen
 • Skall man hålla minnesstund
 • Skall gästerna vara många eller bara ett fåtal, de närmast sörjande
 • Vilken klädsel vill man att begravningsgästerna skall bära, formell eller valfri. Meddelande om detta lämnas i dödsannonsen. Man kan skriva att barn får bära sina finare kläder
 • Var begravningsplatsen är belägen
 • Om man skall hålla minnesstund, vilken lokal gäller
 • Vad skall serveras på minnesstunden, mat eller bara kaffe med tillbehör. Vilken utsmyckning bör göras i lokalen
 • Vem kontaktpersonen är och de uppgifter som krävs för att meddela närvaro


Grovplanera först, detaljera vartefter

Listan kan göras mer detaljerad eller ännu längre. Exakt vilken planering man skall göra växer fram under hand. Kontrollera listan med någon som kan. I tveksamma fall fråga en präst eller begravningsbyrån (beroende på vilken grad av service man vill köpa). Om ekonomiska aspekter kan du läsa om i våra andra artiklar.